แพ็กเกจยาคุมกำเนิด ฉีดครั้งเดียวคุมได้นาน 3 เดือน (Contraception Injections)

  • ราคาแพ็กเกจ 690 บาท / เข็ม
  • ในแพ็กเกจจะได้รับ ยาฉีดคุมกำเนิด + ตรวจภายใน

เงื่อนไข

  1. ราคานี้รวมค่าพบแพทย์และบริการอื่นๆ แล้ว
  2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและคนพม่าเท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น