วัคซีนไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่

         ไม่ได้แพร่ระบาดเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น แต่ความจริงแล้วโรคไข้หวัดใหญ่มีการแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปีและทุกกลุ่มอายุ โดยไม่จำกัดแค่ในเด็กเล็กหรือคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้คนรอบข้างได้ ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแสดงเพียงเล็กน้อย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีจำนวนไม่น้อยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และควรได้รับการป้องกันด้วยวัคซีน

  • เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
  • หญิงตั้งครรภ์ และ ผู้หญิงที่อยู่ในระยะ 2 สัปดาห์หลังคลอด
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน หัวใจ ปอด ความผิดของตับไต

หมายเหตุ 

1.ราคานี้สำหรับผู้มีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

2.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

3.รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

4.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า