ประวัติโรงพยาบาล

      กว่า 18 ปีของการก่อตั้ง โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะสมุย จากจุดเริ่มต้นของ “ความรัก” ที่เรามี และต้องการมอบให้ลูกค้า โรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการ “พัฒนาไปสู่ที่สุดแห่งโรงพยาบาลที่มีคุณภาพของเกาะสมุย” ตลอดจนสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชน ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยต่างๆ โดยมีปณิธานที่จะตอบแทนกำไรคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิด “ Power of Care ”