ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพประจำปี

องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามของการตรวจสุขภาพไว้ว่า เป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงอันจะส่งผลทำให้สุขภาพเสียไป ดังนั้นการ ตรวจสุขภาพ จึงเน้นที่การตรวจก่อนการเป็นโรค การตรวจสุขภาพที่ถูกต้องจะทำให้เราได้รู้ว่า “เรายังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง” เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค และหากสามารถขจัดได้ก็ไม่เป็นโรค การตรวจพบโรค ตั้งแต่ระยะที่ยังปราศจากอาการ มีประโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าการตรวจพบเมื่อมีอาการปรากฏแล้ว

 

การเลือกตรวจสุขภาพประจำปีให้เหมาะสม

คนส่วนหนึ่งจะเลือกตรวจคัดกรองสุขภาพทุกชนิด โดยไม่รู้ตัวเลยว่าการตรวจคัดกรองสุขภาพบางอย่างเป็นผลเสียต่อร่างกาย การตรวจสุขภาพให้เหมาะสมควรพิจารณาจาก เพศ อายุ และพิจารณาจากโรคที่คนไทยมักเป็นกัน นอกจากนี้เรื่องความเสี่ยง เช่น พันธุกรรม และพฤติกรรม ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการเลือกตรวจคัดกรอง เช่น บุคคลที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคบาหวาน ควรเริ่มตรวจคัดกรองเร็วกว่าปกติ ผู้ที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ควรคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

 

โรคที่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่

  • โรคโลหิตจาง
  • ความดันโลหิตสูง
  • โรคเบาหวาน
  • โรคไขมันในเลือดสูง
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • โรคพยาธิ
  • โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
  • วัณโรค
  • มะเร็งชนิดต่างๆ

โรคที่สามารถตรวจพบได้จากสาระข้างต้นเหล่านี้ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น หากมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ก็สามารถตรวจพบโรค หรือความผิดปกติต่างๆ ได้อีก

แม้ว่าการตรวจสุขภาพประจำปี จะไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าจะไม่เป็นโรคดังกล่าวในอนาคต แต่ก็เป็นเครื่องประเมินความเสี่ยง และเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพได้อย่างดี นอกจากนี้คุณก็ควรดูแลสุขภาพให้ดี รับประทานอาหารครบหมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนเพียงพองดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ควบคู่กันไปด้วย