พ.ร.บ. ไม่ขาดคุ้มครองทันทีที่โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

แค่มี พ.ร.บ. สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์คันที่ขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายมา รวมถึงคนเดินถนนที่ไม่ได้ขับขี่ ซ้อนท้ายหรือโดยสารในรถคันอื่นๆ โดยไม่ต้องรอสรุปผลทางคดี (หมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ พ.ร.บ. จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน

  • กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล                       สูงสุดไม่เกิน    30,000 บาท/คน
  • กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ                    จ่าย     35,000 บาท/คน

เอกสารแนะนำการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. (ฉบับปรับปรุง)
✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบเหตุ
✅ สำเนากรมธรรม์ พ.ร.บ. ของรถที่ประสบเหตุ
✅ สำเนาคู่มือการจดทะเบียน (สมุดเล่มเขียว)
✅ ใบบันทึกประจำวันของตำตรวจ (แจ้งรายละเอียดของรถที่ประสบเหตุให้ชัดเจน)
** ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสบเหตุ ยี่ห้อรถ สีรถ รุ่น หมายเลขทะเบียน เลขตัวถังรถ จังหวัดที่จดทะเบียน
** ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุ สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุ
** ระบุชื่อโรงพยาบาลให้ชัดเจน (โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล)
✅ กรณีผู้ประสบเหตุ (เป็นผู้เยาว์) ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้ประสบเหตุ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง