สาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอด

ควันบุหรี่ ไม่อยากสูดดมเข้าไปมากเพราะกลัวจะเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่รอบตัวเรา ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สูบบุหรี่

แต่คุณก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดได้เช่นกัน สาเหตุเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนั้น มาศึกษาและหาวิธีป้องกัน

 สาเหตุการเกิดมะเร็งปอด

 • สูดหายใจเอาควันบุหรี่เข้าปอดหลบแค่ไหนก็ไม่พ้น อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ต้องพบกับควันบุหรี่ หรืออยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สูงที่สุดของโรคมะเร็งปอด
 • เกิดจากกรรมพันธุ์ : เป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากคนในครอบครัวเคยป่วยจากโรคมะเร็งปอด แนะนำว่าควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเป็นได้
 • สารเคมี และมลภาวะทางอากาศ : เช่น สารหนู ก๊าซเรดอน รังสี ไอระเหย และมลภาวะทางอากาศ สำหรับใครที่ต้องทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง หรือใกล้แหล่งน้ำเสีย ถือว่ามีความเสี่ยงสูงจากสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด โดยมลภาวะที่ใกล้ตัวสุดๆ เลย คือ ควันไอเสียจากโรงงาน รถยนต์ ควันไฟจากเผาขยะและเผาป่า ฝุ่น PM 2.5 ที่สายตาเรามองไม่เห็นถือว่าอันตรายมากหากสะสมในร่างกาย


อาการที่พบในผู้ปวยมะเร็งปอด

 • ไอเรื้อรัง -ไอแห้งหรือไอมีเสมหะ
 • มีปัญหาการหายใจ เช่น หายใจสั้น
 • หายใจมีเสียงหวีด
 • เจ็บบริเวณหน้าอกตลอดเวลา
 • ไอมีเลือดปน
 • เสียงแหบ
 • ติดเชื้อในปอดบ่อยๆ เช่น ปอดบวม
 • เหนื่อยง่าย หรือรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

      หากรู้ตัวว่ามีความเสี่ยงจากปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งควรหาวิธีป้องกัน เช่นเลือกใช้หน้ากากอนามัยเป็นประจำ พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ