กลับไปยังบล็อก

การเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วย Enhanced External Counter Pulsation (EECP)

หัวใจขาดเลือด อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว รีบรักษาที่ต้นตอ ฟื้นฟูสมรรถภาพให้แข็งแรงแบบองค์รวมด้วยโปรแกรมนวดกระตุ้นการทำงานหัวใจ หรือ EECP

อ่านเพิ่มเติม

ไขมันในเลือดสูง เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจัยที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงมักเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิต ซึงนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดและอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม