กลับไปยังบล็อก

5 โรคระวัง ภัยสุขภาพที่มากับฝน

ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม

สาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดที่พบได้บ่อยและมีความรุนแรงมากโรคหนึ่งในโลก ทะเบียนมะเร็งระดับประชากรในประเทศไทยพบอุบัติการณ์โรคมะเร็งปอดบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในเพศชาย และคร่าชีวิตคนไทยหลายหมื่นคนต่อปี

อ่านเพิ่มเติม