กลับไปยังบล็อก

สุขภาพหัวใจควรตรวจตั้งแต่ยังไม่มีอาการ [ Why do we need cardiovascular disease screening? ]

สถานการณ์ของโรคหัวใจในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติพบว่า โรคหัวใจคร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง แถมผู้ป่วยยังมีอายุเฉลี่ยน้อยลงด้วย

อ่านเพิ่มเติม