กลับไปยังบล็อก

ไขมันในเลือดสูง เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจัยที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงมักเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิต ซึงนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดและอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม