โปรแกรมผ่าตัดเส้นเลือดขอด

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดขอด

       โรคเส้นเลือดขอดนี้เกิดจากความ ความอ่อนแอของโครงสร้างผนังเส้นเลือดดำ ซึ่งในขาของเรานั้นจะมีลิ้นซึ่งแยกเป็น 2 แฉก คล้ายกับถ้วยเล็กๆ อยู่ภายใน โดยปกติลิ้นพวกนี้จะอยู่ห่างจากกันประมาณ 2 นิ้ว และจะทำหน้าที่เปิดออกให้เลือดไหลไปสู่หัวใจ และจะเปิดไปในทิศทางเดียวกัน คือเลือดไม่สามารถย้อนกลับมาได้ แต่สำหรับผู้ที่เป็นเส้นเลือดขอดนั้นแฉกของลิ้นจะอยู่ห่างกัน เลือดที่ไหลขึ้นไป ก็มีโอกาลที่จะไหลย้อนกลับมาทำให้เส้นเลือดโป่งหรือนูนออกมาเป็น เส้นคดเคี้ยวไปมาแบบผิดรูปหรือเป็นคล้ายกับใยแมงมุม มีสีเขียว สีแดงหรือสีม่วง ตามอาการของแต่ละคน