โปรแกรมเหมาจ่ายตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

ราคาแพ็กเกจ 3,100 บาท จากปกติ 5,950 บาท

รายการที่ร่วมในแพ็กเกจเหมาจ่ายมีดังนี้

  • ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดที่คอ (CIMT)
  • ตรวจหาความยืดหยุ่นของเส้นเลือด (CAVI)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

เงื่อนไข

  1. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
  2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อทำการจองคิว
  3. ราคาแพ็กเกจนี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการแพทย์และพยาบาลแล้ว
  4. ค่าบริการโปรแกรมเหมายจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า