โปรแกรมกายภาพบำบัดแก้ออฟฟิศซินโดรม (Physiotherapy Program)

  • ราคาแพ็กเกจ 3,990 บาท / 5 ครั้ง
  • พบนักกายภาพครั้ง 30 - 45 นาที
  • รายการเพิ่มเติม เทปบำบัด (Taping) ครั้งละ 300 บาท

เงื่อนไข

  1. สามารถซื้อหรือจองแพ็คเกจได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
  2. เมื่อซื้อแพ็กเกจแล้วสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเพื่อทำการจองคิว
  4. ราคาแพ็กเกจนี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาลแล้ว
  5. ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า